Category Archives: Hoạt động công ty

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) NGUYỄN CHÍ CƯỜNG

Sau một thời gian tìm hiểu về công ty và nhận được sự tư vấn từ các kiến trúc sư của Kiến Trúc Mới thì chú Cường hoàn toàn bị thuyết phục bởi phong cách thiết kế cùng với sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của chúng tôi. Ngày 29/05/2019 vừa qua, chú Cường đã…

HỢP ĐỒNG THI CÔNG (ÔNG) TRẦN TRUNG THU

Sau một thời gian tìm hiểu về công ty và nhận được sự tư vấn từ các kiến trúc sư của Kiến Trúc Mới thì chú Cường hoàn toàn bị thuyết phục bởi phong cách thiết kế cùng với sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của chúng tôi. Ngày 29/05/2019 vừa qua, chú Cường đã…

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) NGUYỄN TRỌNG NHÂN

Sau một thời gian tìm hiểu về công ty và nhận được sự tư vấn từ các kiến trúc sư của Kiến Trúc Mới thì chú Cường hoàn toàn bị thuyết phục bởi phong cách thiết kế cùng với sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của chúng tôi. Ngày 29/05/2019 vừa qua, chú Cường đã…

HỢP ĐỒNG THI CÔNG (ÔNG) HOÀNG HẢI ĐĂNG

Sau một thời gian tìm hiểu về công ty và nhận được sự tư vấn từ các kiến trúc sư của Kiến Trúc Mới thì chú Cường hoàn toàn bị thuyết phục bởi phong cách thiết kế cùng với sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của chúng tôi. Ngày 29/05/2019 vừa qua, chú Cường đã…