ĐẸP TỪ SỰ HÀI HÒA

Mẫu thiết kế nhà phố đẹp mà chúng tôi giới thiệu dưới đây là của chú Dũng nằm ở quận Thủ Đức đã được Kiến Trúc Mới thiết kế vào năm 2018.

Hình ảnh mặt tiền 3D của nhà chú Dũng

Một số hình ảnh hoàn thiện nhà chú Dũng